SAVE -10%

Garnier Acne-Prone Skin Bundle

KSh2,020.00 KSh2,245.00
SAVE -10%

Garnier Spots Control Bundle

KSh1,298.00 KSh1,443.00
SAVE -10%

Garnier Bundle for Even Skin Tone

KSh2,556.00 KSh2,840.00